Shërbimi në dhomë drejtpërdrejt nga restoranti ynë Grand Gourmet Pascucci


Për lehtësinë tuaj, në çdo kohë që ju porosisni nga kuzhina jonë, Chef-i ynë do të plotësojë kërkesat tuaja me një përzgjedhje të ushqimit vendor dhe ndërkombëtar të cilësisë së parë të gjitha të servirura të qetë në dhomë


Kërkoni qëndrimin tuaj